ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรวรรณ ดำคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนาตยา เจียรศิริ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ