ข่าวประชาสัมพันธ์
การสนับสนุนร้านค้าในชุมชน ไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนตามกฎหมายกำหนด (อ่าน 93) 20 มี.ค. 66
นโยบายโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 103) 19 มี.ค. 66
มาตรการป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 464) 23 พ.ย. 64
เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)ทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมในการ (อ่าน 38) 27 เม.ย. 63